Od referenta do inspektora wojewódzkiego ds. gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 136/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od referenta do inspektora wojewódzkiego

ds. gospodarki nieruchomościami nierolnymi
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 136/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
• prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczania państwowych osób prawnych wraz z ustaleniem odpłatności i warunków nabycia budynków i urządzeń
• prowadzenie spraw dotyczących niezwłocznego zajęcia oraz wywłaszczania nieruchomości pod autostrady płatne i drogi krajowe
• prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu wywłaszczenia pod autostrady płatne i drogi krajowe na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości

Wykształcenie:

  • wyższe prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz kodeksu cywilnego
• umiejętność analitycznego myślenia
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
• obsługa komputera (Word oraz LEX)
• samodzielność i kreatywność
• doświadczenie zawodowe powyżej 6 miesięcy

Wymagania pożądane:
• umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym (obsługa klienta),
• umiejętność rozwiązywania problemów oraz radzenie sobie ze stresem
• dobra organizacja pracy,
• doświadczenie w administracji lub obszarze gosp. nieruchomościami

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• życiorys i list motywacyjny

Kopia innych dokumentów i oświadczenia:
• kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 21-07-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 136/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 136/08

Inne informacje:
Forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo.
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 09.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07