Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na ...

... budowie gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN1000, relacji Lwówek-Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II na terenie Województwa Wielkopolskiego, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 3501 o powierzchni 0,7710 ha, arkusz mapy 21, obręb 0001 Miasto Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce, powiat krotoszyński, zapisanej w księdze wieczystej KW Sulmierzyce Karta 336 Rola, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie, jako własność Państwa Martina i Caroline Biniek

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 26.11.2019 do 10.12.2019
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 22.11.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.11.2019 - 10:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.12.2019 - 00:05