Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wągrowieckiego nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...

Treść archiwalna

pn. „Przebudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu”, której faktyczny zakres obejmuje „Rozbudowę ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu”

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 4 grudnia 2013 r. do dnia 18 grudnia 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 04.12.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28