Aktualności

Od 1 lipca br. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających, będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych tj. ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących. Powyższe oznacza, iż:

  • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Na realizację zapisów ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne zabezpieczono dodatkowe środki finansowe.

Niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pod tym numerem uzyskasz informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 607 321 930

Ponadto Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności udostępnił dla świadczeniodawców oraz pracowników Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia do celów weryfikacji wystawionych orzeczeń numery telefonów:  61 8508 762 lub
61 8508 764. Numery będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Autor: Maria Żórawska
Data utworzenia: 29.06.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.06.2018 - 12:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.07.2018 - 08:05