Administracja architektoniczno-budowlana do spraw dróg, kolei, budownictwa wodnego oraz terenów zamkniętych

Oddział realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 933);
 3. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537);
 7. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 654);
 9. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630).

Kontakt:

Kierownik Oddziału - Jacek Wróblewski
(tel.: 61 854 16 40, e-mail: jwroblewski@poznan.uw.gov.pl)

Z-ca Kierownika Oddziału - Ewa Lewińska - Okła
(tel.: 61 854 19 79, e-mail: elewinska@poznan.uw.gov.pl)

Informacja o opłacie skarbowej:
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
PKO Bank Polski
Nr:  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Wysokość opłaty skarbowej, zgodnie z załącznikiem do ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Informacja o dzienniku budowy.
Wpłaty za dziennik budowy zakupiony w urzędzie należy dokonać na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Wysokość opłaty za dziennik budowy wynosi:

 • 10 stron - 8,00 zł/szt.,
 • 30 stron - 22,00 zł/szt.

Zapraszamy do zapoznania się z portalem budowlane ABC https://budowlaneabc.gov.pl , gdzie znajdziesz praktyczne informacje przed rozpoczęciem inwestycji.

Autor: Jacek Wróblewski,Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.07.2012 - 16:43
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.11.2019 - 10:04