200 zakażeń w Wielkopolsce

Treść archiwalna

W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem u 200 osób w regionie. Największą grupę zakażonych stanowią mieszkańcy dps-u w Baszkowie.

Lp. Płeć Wiek Powiat Hospitalizowany tak/nie nazwa szpitala, pobór próby
1 MĘŻCZYZNA l. 26 średzki NIE/izolacja domowa
2 MĘŻCZYZNA l. 27 pilski NIE/izolacja domowa
3 KOBIETA l. 23 wągrowiecki NIE/izolacja domowa
4 MĘŻCZYZNA l. 31 wągrowiecki NIE/izolacja domowa
5 KOBIETA l. 71 krotoszyński NIE/izolacja domowa
6 MĘŻCZYZNA l. 70 krotoszyński NIE/izolacja domowa
7 KOBIETA l. 90 krotoszyński NIE/izolacja domowa
8 KOBIETA l. 39 krotoszyński NIE/izolacja domowa
9 MĘŻCZYZNA l. 78 krotoszyński NIE/izolacja domowa
10 MĘŻCZYZNA l. 69 krotoszyński NIE/izolacja domowa
11 KOBIETA l. 53 krotoszyński NIE/izolacja domowa
12 KOBIETA l. 71 krotoszyński NIE/izolacja domowa
13 KOBIETA l. 77 krotoszyński NIE/izolacja domowa
14 KOBIETA l. 71 krotoszyński NIE/izolacja domowa
15 KOBIETA l. 71 krotoszyński NIE/izolacja domowa
16 KOBIETA l. 87 krotoszyński NIE/izolacja domowa
17 KOBIETA l. 52 krotoszyński NIE/izolacja domowa
18 KOBIETA l. 50 krotoszyński NIE/izolacja domowa
19 KOBIETA l. 97 krotoszyński NIE/izolacja domowa
20 KOBIETA l. 88 krotoszyński NIE/izolacja domowa
21 MĘŻCZYZNA l. 75 krotoszyński NIE/izolacja domowa
22 MĘŻCZYZNA l. 71 krotoszyński NIE/izolacja domowa
23 MĘŻCZYZNA l. 81 krotoszyński NIE/izolacja domowa
24 KOBIETA l. 66 krotoszyński NIE/izolacja domowa
25 KOBIETA l. 78 krotoszyński NIE/izolacja domowa
26 MĘŻCZYZNA l. 91 krotoszyński NIE/izolacja domowa
27 KOBIETA l. 91 krotoszyński NIE/izolacja domowa
28 KOBIETA l. 78 krotoszyński NIE/izolacja domowa
29 MĘŻCZYZNA l. 81 krotoszyński NIE/izolacja domowa
30 KOBIETA l. 31 krotoszyński NIE/izolacja domowa
31 KOBIETA l. 81 krotoszyński NIE/izolacja domowa
32 MĘŻCZYZNA l. 68 krotoszyński NIE/izolacja domowa
33 MĘŻCZYZNA l. 70 krotoszyński NIE/izolacja domowa
34 MĘŻCZYZNA l. 53 krotoszyński NIE/izolacja domowa
35 KOBIETA l. 84 krotoszyński NIE/izolacja domowa
36 KOBIETA l. 92 krotoszyński NIE/izolacja domowa
37 KOBIETA l. 46 krotoszyński NIE/izolacja domowa
38 KOBIETA l. 28 krotoszyński NIE/izolacja domowa
39 KOBIETA dziecko krotoszyński NIE/izolacja domowa
40 KOBIETA l. 38 krotoszyński NIE/izolacja domowa
41 KOBIETA l. 37 krotoszyński NIE/izolacja domowa
42 KOBIETA l. 32 rawicki NIE/izolacja domowa
43 MĘŻCZYZNA l. 73 leszczyński NIE/izolacja domowa
44 KOBIETA l. 39 koniński NIE/izolacja domowa
45 MĘŻCZYZNA dziecko koniński NIE/izolacja domowa
46 MĘŻCZYZNA l. 59 ostrowski NIE/izolacja domowa
47 MĘŻCZYZNA l. 30 ostrowski NIE/izolacja domowa
48 MĘŻCZYZNA l. 39 ostrowski NIE/izolacja domowa
49 KOBIETA l. 67 ostrowski NIE/izolacja domowa
50 MĘŻCZYZNA l. 50 koniński TAK/WSZ w Koninie
51 MĘŻCZYZNA l. 27 koniński TAK/Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Poznań
52 MĘŻCZYZNA l. 71 koniński TAK/WSZ w Koninie
53 KOBIETA dziecko poznański NIE/izolacja domowa
54 MĘŻCZYZNA l. 39 poznański NIE/izolacja domowa
55 MĘŻCZYZNA l. 21 poznański NIE/izolacja domowa
56 KOBIETA l. 60 ostrowski NIE/izolacja domowa
57 MĘŻCZYZNA l. 32 ostrowski NIE/izolacja domowa
58 KOBIETA l. 52 ostrowski NIE/izolacja domowa
59 MĘŻCZYZNA l. 41 ostrowski NIE/izolacja domowa
60 MĘŻCZYZNA l. 69 ostrowski NIE/izolacja domowa
61 MĘŻCZYZNA l. 39 ostrowski NIE/izolacja domowa
62 KOBIETA l. 56 ostrowski NIE/izolacja domowa
63 KOBIETA l. 74 ostrowski NIE/izolacja domowa
64 MĘŻCZYZNA l. 71 ostrowski NIE/izolacja domowa
65 KOBIETA l. 99 krotoszyński NIE/izolacja domowa
66 KOBIETA l. 46 krotoszyński NIE/izolacja domowa
67 MĘŻCZYZNA dziecko krotoszyński NIE/izolacja domowa
68 MĘŻCZYZNA l. 40 krotoszyński NIE/izolacja domowa
69 KOBIETA l. 44 grodziski NIE/izolacja domowa
70 KOBIETA l. 42 wolsztyński NIE/izolacja domowa
71 MĘŻCZYZNA l. 39 wolsztyński NIE/izolacja domowa
72 KOBIETA l. 60 wolsztyński NIE/izolacja domowa
73 MĘŻCZYZNA l. 38 rawicki NIE/izolacja domowa
74 MĘŻCZYZNA l. 57 rawicki NIE/izolacja domowa
75 KOBIETA l. 19 leszczyński NIE/izolacja domowa
76 MĘŻCZYZNA dziecko krotoszyński NIE/izolacja domowa
77 MĘŻCZYZNA l. 79 krotoszyński NIE/izolacja domowa
78 MĘŻCZYZNA l. 84 krotoszyński NIE/izolacja domowa
79 KOBIETA l. 53 krotoszyński NIE/izolacja domowa
80 KOBIETA l. 41 krotoszyński NIE/izolacja domowa
81 MĘŻCZYZNA l. 84 krotoszyński NIE/izolacja domowa
82 KOBIETA l. 77 krotoszyński NIE/izolacja domowa
83 KOBIETA l. 73 krotoszyński NIE/izolacja domowa
84 KOBIETA l. 95 krotoszyński NIE/izolacja domowa
85 MĘŻCZYZNA l. 51 krotoszyński NIE/izolacja domowa
86 MĘŻCZYZNA l. 64 krotoszyński NIE/izolacja domowa
87 MĘŻCZYZNA l. 70 krotoszyński NIE/izolacja domowa
88 KOBIETA l. 78 krotoszyński NIE/izolacja domowa
89 MĘŻCZYZNA l. 66 krotoszyński NIE/izolacja domowa
90 KOBIETA l. 86 krotoszyński NIE/izolacja domowa
91 MĘŻCZYZNA l. 37 krotoszyński NIE/izolacja domowa
92 KOBIETA l. 53 krotoszyński NIE/izolacja domowa
93 MĘŻCZYZNA l. 40 krotoszyński NIE/izolacja domowa
94 KOBIETA l. 43 krotoszyński NIE/izolacja domowa
95 MĘŻCZYZNA l. 43 krotoszyński NIE/izolacja domowa
96 MĘŻCZYZNA l. 60 krotoszyński NIE/izolacja domowa
97 KOBIETA l. 51 krotoszyński NIE/izolacja domowa
98 KOBIETA l. 37 krotoszyński NIE/izolacja domowa
99 KOBIETA l. 52 krotoszyński NIE/izolacja domowa
100 KOBIETA l. 45 krotoszyński NIE/izolacja domowa
101 KOBIETA l. 38 krotoszyński NIE/izolacja domowa
102 KOBIETA l. 34 krotoszyński NIE/izolacja domowa
103 KOBIETA l. 93 krotoszyński NIE/izolacja domowa
104 KOBIETA l. 88 krotoszyński NIE/izolacja domowa
105 MĘŻCZYZNA l. 35 krotoszyński NIE/izolacja domowa
106 KOBIETA l. 51 krotoszyński NIE/izolacja domowa
107 KOBIETA l. 35 krotoszyński NIE/izolacja domowa
108 KOBIETA l. 33 krotoszyński NIE/izolacja domowa
109 KOBIETA l. 59 krotoszyński NIE/izolacja domowa
110 KOBIETA l. 47 krotoszyński NIE/izolacja domowa
111 KOBIETA l. 30 krotoszyński NIE/izolacja domowa
112 KOBIETA l. 32 krotoszyński NIE/izolacja domowa
113 KOBIETA l. 90 krotoszyński NIE/izolacja domowa
114 KOBIETA l. 71 krotoszyński NIE/izolacja domowa
115 KOBIETA l. 68 krotoszyński NIE/izolacja domowa
116 KOBIETA l. 59 krotoszyński NIE/izolacja domowa
117 MĘŻCZYZNA l. 51 krotoszyński NIE/izolacja domowa
118 MĘŻCZYZNA l. 47 krotoszyński NIE/izolacja domowa
119 MĘŻCZYZNA l. 44 krotoszyński NIE/izolacja domowa
120 KOBIETA l. 38 krotoszyński NIE/izolacja domowa
121 KOBIETA l. 57 krotoszyński NIE/izolacja domowa
122 KOBIETA l. 46 krotoszyński NIE/izolacja domowa
123 KOBIETA l. 43 krotoszyński NIE/izolacja domowa
124 KOBIETA l. 40 krotoszyński NIE/izolacja domowa
125 KOBIETA l. 36 krotoszyński NIE/izolacja domowa
126 KOBIETA l. 45 krotoszyński NIE/izolacja domowa
127 KOBIETA l. 52 krotoszyński NIE/izolacja domowa
128 KOBIETA l. 56 krotoszyński NIE/izolacja domowa
129 KOBIETA l. 47 krotoszyński NIE/izolacja domowa
130 MĘŻCZYZNA l. 56 krotoszyński NIE/izolacja domowa
131 KOBIETA l. 49 krotoszyński NIE/izolacja domowa
132 KOBIETA l. 53 krotoszyński NIE/izolacja domowa
133 KOBIETA l. 46 krotoszyński NIE/izolacja domowa
134 KOBIETA l. 37 krotoszyński NIE/izolacja domowa
135 KOBIETA l. 32 krotoszyński NIE/izolacja domowa
136 KOBIETA l. 54 krotoszyński NIE/izolacja domowa
137 MĘŻCZYZNA l. 38 krotoszyński NIE/izolacja domowa
138 KOBIETA l. 54 krotoszyński NIE/izolacja domowa
139 KOBIETA l. 45 gostyński NIE/izolacja domowa
140 KOBIETA l. 36 rawicki NIE/izolacja domowa
141 MĘŻCZYZNA l. 35 rawicki NIE/izolacja domowa
142 KOBIETA l. 45 poznański NIE/izolacja domowa
143 MĘŻCZYZNA l. 64 gostyński NIE/izolacja domowa
144 MĘŻCZYZNA l. 82 gostyński NIE/izolacja domowa
145 MĘŻCZYZNA l. 68 gostyński NIE/izolacja domowa
146 KOBIETA l. 40 gostyński NIE/izolacja domowa
147 MĘŻCZYZNA l. 34 gostyński NIE/izolacja domowa
148 MĘŻCZYZNA l. 41 kaliski NIE/izolacja domowa
149 MĘŻCZYZNA l. 83 gostyński TAK/Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Poznań
150 MĘŻCZYZNA l. 24 poznański NIE/izolacja domowa
151 KOBIETA l. 32 poznański NIE/izolacja domowa
152 MĘŻCZYZNA l. 42 gnieźnieński NIE/izolacja domowa
153 MĘŻCZYZNA l. 43 poznański NIE/izolacja domowa
154 KOBIETA l. 28 leszczyński NIE/izolacja domowa
155 KOBIETA l. 49 kościański NIE/izolacja domowa
156 KOBIETA l. 39 poznański NIE/izolacja domowa
157 MĘŻCZYZNA l. 36 poznański NIE/izolacja domowa
158 MĘŻCZYZNA l. 27 poznański NIE/izolacja domowa
159 KOBIETA l. 55 poznański NIE/izolacja domowa
160 MĘŻCZYZNA l. 47 gostyński NIE/izolacja domowa
161 MĘŻCZYZNA l. 21 poznański NIE/izolacja domowa
162 KOBIETA l. 43 leszczyński NIE/izolacja domowa
163 MĘŻCZYZNA l. 46 szamotulski NIE/izolacja domowa
164 KOBIETA l. 34 kościański NIE/izolacja domowa
165 MĘŻCZYZNA l. 49 kościański NIE/izolacja domowa
166 KOBIETA l. 25 poznański NIE/izolacja domowa
167 KOBIETA l. 37 poznański NIE/izolacja domowa
168 MĘŻCZYZNA l. 47 poznański NIE/izolacja domowa
169 KOBIETA dziecko krotoszyński NIE/izolacja domowa
170 MĘŻCZYZNA l. 38 poznański NIE/izolacja domowa
171 KOBIETA l. 20 poznański NIE/izolacja domowa
172 MĘŻCZYZNA l. 79 turecki TAK/Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Poznań
173 KOBIETA l. 74 turecki NiE/izolacja domowa
174 KOBIETA l. 31 poznański NiE/izolacja domowa
175 MĘŻCZYZNA l. 24 poznański NiE/izolacja domowa
176 KOBIETA l. 21 poznański NiE/izolacja domowa
177 KOBIETA l. 20 poznański NiE/izolacja domowa
178 MĘŻCZYZNA l. 39 poznański NiE/izolacja domowa
179 MĘŻCZYZNA l. 22 poznański NiE/izolacja domowa
180 KOBIETA l. 59 poznański NiE/izolacja domowa
181 MĘŻCZYZNA l. 64 kaliski NiE/izolacja domowa
182 MĘŻCZYZNA l. 46 grodziski TAK/Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Poznań
183 KOBIETA l. 27 kaliski NiE/izolacja domowa
184 KOBIETA l. 70 kaliski NiE/izolacja domowa
185 MĘŻCZYZNA l. 71 krotoszyński NiE/izolacja domowa
186 MĘŻCZYZNA l. 43 pleszewski NiE/izolacja domowa
187 KOBIETA l. 51 pleszewski NiE/izolacja domowa
188 KOBIETA l. 20 gnieźnieński NiE/izolacja domowa
189 MĘŻCZYZNA l. 89 gnieźnieński TAK/Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Poznań
190 KOBIETA l. 21 poznański NiE/izolacja domowa
191 KOBIETA dziecko poznański NiE/izolacja domowa
192 MĘŻCZYZNA l. 46 poznański NiE/izolacja domowa
193 MĘŻCZYZNA l. 65 poznański NiE/izolacja domowa
194 KOBIETA l. 72 poznański NiE/izolacja domowa
195 KOBIETA dziecko poznański NiE/izolacja domowa
196 KOBIETA l. 88 śremski TAK/Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Poznań
197 KOBIETA l. 28 poznański NiE/izolacja domowa
198 KOBIETA l. 43 poznański NiE/izolacja domowa
199 KOBIETA l. 27 jarociński NiE/izolacja domowa
200 KOBIETA l. 36 wrzesiński NiE/izolacja domowa

Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w poznańskim wielospecjalistycznym szpitalu zakaźnym przy ulicy Szwajcarskiej z powodu Covid-19 zmarli:  33-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu gostyńskiego, 71-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu gostyńskiego, 90-letnia kobieta, mieszkanka powiatu gnieźnieńskiego i 75-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu wolsztyńskiego.

Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 7591 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 1473 to przypadki aktywne. 275 osób zmarło, a 5843 wyzdrowiało.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 28.09.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 28.09.2020 - 10:44
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.11.2020 - 12:03