Życiorys

Zbigniew Hoffmann urodził się w 1963 roku w Poznaniu, żonaty. Ukończył studia magisterskie w zakresie politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracę w administracji rządowej rozpoczął w 1992 roku. Jest stypendystą rządu USA w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W latach 2000-2006 pracował w Urzędzie Miasta Poznania jako pełnomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa. W latach 2006-2007, I wicewojewoda wielkopolski, następnie wojewoda kujawsko-pomorski.

W latach 2009-2010 pracował na stanowisku eksperta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie w Kancelarii Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego. Był radnym województwa wielkopolskiego, przewodniczącym klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Członek Porozumienia Centrum, następnie Prawa i Sprawiedliwości.

Z dniem 9 grudnia 2015 roku powołany na stanowisko wojewody wielkopolskiego.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 10.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.02.2016 - 11:38