Zgromadzenia publiczne

W związku z wejściem w życie w dniu 14 października 2015 roku z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach [Dz.U. 2015 poz. 1485 ze zm.] organizator zgromadzenia zawiadamia wojewodę o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wojewoda udostępnia na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie.

Kontakt

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
p. 305, bud. C
61  854 99 00 czynne całą dobę
fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27
e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl

Zgłoszone zgromadzenia

 

Brak zgłoszonych zgromadzeń

Miejsce zgromadzenia Termin zgromadzenia

Brak zgłoszonych zgromadzeń

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 16.10.2015
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.10.2015 - 10:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.01.2019 - 07:49