Zarządzenie Nr 95/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze ...

... komunalnej jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 23.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.03.2018 - 10:54