Zarządzenie Nr 91/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 22.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.03.2018 - 10:59