Zarządzenie Nr 69/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 09.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.03.2018 - 10:32