Zarządzenie Nr 53 /18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie wielkopolskim na 2018 r.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 26.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.03.2018 - 13:42