Zarządzenie nr 462/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na ...

... lata 2016 – 2019.

Autor: Ewa Ślęzak - Jarczyńska
Data utworzenia: 21.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.09.2017 - 14:12