Zarządzenie nr 437/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane...

przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 08.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 08.09.2017 - 12:45