Zarządzenie nr 434/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2017 r w sprawie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego