Zarządzenie nr 431/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zadań, koordynacji funkcjonowania oraz kontroli Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa wielkopolskiego

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 06.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 06.09.2017 - 10:26