Zarządzenie nr 430/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 06.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 06.09.2017 - 10:25