Zarządzenie nr 311/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły...

szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 24.06.2022
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 24.06.2022 - 14:10
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.06.2022 - 14:14