Zarządzenie Nr 275/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły ...

...  szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 10.07.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.07.2018 - 11:24