Zarządzenie nr 27/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego ...

... stopnia

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 16.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.01.2017 - 12:24