Zarządzenie Nr 238/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły ...

... spowodowane przez suszę, grad,  deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 27.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.07.2018 - 07:16