Zarządzenie Nr 237/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 27.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.08.2018 - 11:24