Zarządzenie Nr 236/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 27.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.06.2018 - 14:29