Zarządzenie nr 230/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, w ramach konkursów ..