Zarządzenie nr 2/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie Komisji ds. opiniowania ofert złożonych przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu ...

...  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - edycja 2018 r.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 04.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.01.2018 - 10:48