Zarządzenie Nr 156/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie Komisji konkursowych opiniujących oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r.