Zarządzenie Nr 149/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sparwie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rlnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły ...

... szkody spowodowane przez suszę, grad, deszzcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Autor: Marlena Maląg
Data utworzenia: 15.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.05.2018 - 13:18