Wykonanie prac remontowych 2 sztuk zasilaczy UPS model Enel Power Compact C60 pracujących w układzie równoległym w obiekcie w obiekcie CPR ul. Wiśniowa 13a lub alternatywnie dostarczenie równoważnego urządzenia zasilającego UPS z ...

... utylizacją poprzedniego UPS.

Termin składania odpowiedzi za zapytania ofertowe do 29 maja 2018 r.

Zamawiający informuje, iż po analizie złożonych ofert odstępuje od realizacji zamówienia.

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 11.05.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.05.2018 - 13:30
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.06.2018 - 08:49