Dostawa zestawu komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych

Termin składania ofert przez oferentów do 23 października 2017 r.

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 12.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.10.2017 - 15:02