Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się z członkami Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej podczas II Okręgowego Zjazdu Aptekarzy VII Kadencji.

Aptekarze podsumowali ubiegłoroczne działania i przedstawili plan prac na najbliższych 12 miesięcy. Jednym z głównych punktów spotkania było przyjęcie sprawozdań organów WOIA - okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, okręgowego sądu aptekarskiego, skarbnika i okręgowej komisji rewizyjnej. Debatowano też o projektach ustaw: Prawa farmaceutycznego i ustawy o zawodzie farmaceuty.

Slajd otwierający Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.Wicewojewoda na spotkaniu z aptekarzami.Uczestnicy zjazdu.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 18.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Czaplicki
Data aktualizacji: 21.03.2017 - 09:30