Z przedstawicielami branży mechanicznej o kształceniu zawodowym

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek spotkała się w Poznaniu z przedstawicielami branży mechanicznej i motoryzacyjnej, aby porozmawiać na temat zmian w szkolnictwie zawodowym. W konferencji wzięła także udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Spotkanie poprzedził briefing prasowy, podczas którego podjęto kwestie zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. - Cieszę się, że dziewiąte seminarium branżowe odbywa się w Poznaniu. W ramach spotkań dyskutujemy o tym czego uczyć i jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy - mówiła minister Marzena Machałek. Wicewojewoda Marlena Maląg podkreślała dużą rolę szkolnictwa zawodowego. - Korelacja między tym czego uczymy młodzież, a czego oczekują pracodawcy jest istotna także w kontekście Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju autorstwa premiera Mateusza Morawieckiego - mówiła wicewojewoda.

Seminarium branżowe w Poznaniu jest kolejnym z cyklu seminariów organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestniczą w nim dyrektorzy szkół, przedstawiciele pracodawców oraz administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Seminarium będzie trwać dwa dni. Pierwszy dzień został poświęcony aspektom teoretycznym. Prelegenci zabierali głos na temat potencjału i kierunku rozwoju branż mechanicznej oraz motoryzacyjnej. Mówiono także o prawnych aspektach kształcenia zawodowego. Drugiego dnia seminarium odbędą się warsztaty przeznaczone dla przedstawicieli poszczególnych branż.

Wicewojewoda Marlena Maląg udziela wypowiedzi mediomMinister Marzena Machałek wypowiada się podczas briefingu prasowegoPubliczność zgromadzona na sali podczas seminarium

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 09.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Czaplicki
Data aktualizacji: 10.01.2018 - 08:10