Wizyta minister Anny Zalewskiej

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska rozmawiała w Poznaniu z przedstawicielami instytucji wdrażających rządowy program „Dobry Start”. Druga część wizyty w stolicy Wielkopolski poświęcona była szkolnictwu zawodowemu. Szefowa MEN wzięła udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego głównym tematem było kształcenie branżowe. W Tulcach minister spotkała się z uczniami z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu.

W sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego minister Anna Zalewska mówiła o szczegółach wprowadzania programu Dobry Start w samorządach. – Samorządowcy razem z rządem doskonale sprawdzili się przy wprowadzaniu programu Rodzina 500 plus. Teraz będziemy działać według podobnego schematu. Będziemy dążyć do tego, aby jak najwięcej wniosków było złożonych drogą elektroniczną – mówiła minister Anna Zalewska.

Wicewojewoda Marlena Maląg przemawia na sali sesyjnejMinister Anna Zalewska przemawia na sali sesyjnejWidok ogólny na salę sesyjną, w pierwszym rzędzie minister Anna ZalewskaUczestnicy spotkania w sali sesyjnej

Podczas wizyty w Poznaniu minister edukacji narodowej uczestniczyła również w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu brali również udział m.in. wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, poseł Zbigniew Dolata i wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska. Przedmiotem dyskusji była przyszłość kształcenia zawodowego.

Uczestnicy posiedzenia WRDS siedzą za stołamiMinister Anna Zalewska witana podczas posiedzenia WRDSMinister Anna Zalewska zabiera głos podczas posiedzenia WRDSWicewojewoda Marlena Maląg zabiera głos podczas posiedzenia WRDS

Ostatnim akcentem minister edukacji narodowej było spotkanie z uczniami i nauczycielami praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w podpoznańskich Tulcach, gdzie szkoła wspólnie z firmą deweloperską realizuje projekt „Budujemy Razem”. Uczniowie, w ramach praktycznej nauki zawodu i wyspecjalizowanych ekip budują dom – połowę bliźniaka. - Pomysł wspólnego budowana domu jest dowodem na to, że branżowa szkoła i technikum możne zarabiać i uczestniczyć w rynku pracy. W kształceniu branżowym i technicznym praktyczna nauka zawodu musi odbywać się bezpośrednio u pracodawcy – mówiła w Tulcach minister Zalewska.

Minister Anna Zalewska rozmawia z dwójką uczniów na placu budowyUczniowie podczas pracy na placu budowyPrzedstawiciele firmy deweloperskiej prezentują minister plac budowyMinister Anna Zalewska wita się z uczniamiMinister Anna Zalewska z wicewojewodą Marleną Maląg i przedstawicielami firmy deweloperskiej

Fot. Mateusz Czaplicki / Ministerstwo Edukacji Narodowej

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 11.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Czaplicki
Data aktualizacji: 12.06.2018 - 10:24