Wielkopolskie rody w walce o niepodległość

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann razem z Tomaszem Jasińskim, dyrektorem Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Jerzym Lechnerowskim, burmistrzem miasta i gminy Kórnik otworzył wystawę „Działyńscy i Zamoyscy - wielkopolskie rody w walce o niepodległość” w Zamku w Kórniku. Ekspozycję można oglądać od dziś do 15 grudnia 2017 oraz od 1 marca do 30 czerwca w godzinach otwarcia muzeum.

- Nie da się przecenić znaczenia tych rodów dla budowania polskiej tożsamości narodowej - mówił podczas otwarcia wojewoda Hoffmann. Wystawa została ujęta w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021. Jej przygotowanie możliwe było dzięki środkom pochodzącym z budżetu wojewody w wysokości 40 tysięcy złotych.

Ekspozycja koncentruje się na różnych aspektach walki o Polskę: orężem, działaniami politycznymi, kulturalnymi i społecznymi. Na wystawie zobaczyć będzie można detale, nieznane skarby: militaria, meble, architektura, biżuteria, naczynia, odzież, medale, plany, fotografie, grafiki, pocztówki, księgi rękopiśmienne  i drukowane, listy, notatki, rachunki, dyplomy, atlasy i mapy.

Wystawa jest efektem pracy kilkunastu pełnych pasji osób, głównie pracowników Biblioteki Kórnickiej. Z częścią wystawy można będzie zapoznać się od 19 grudnia w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 05.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.12.2017 - 15:53