Wiceminister Sławomir Mazurek w Lesznie

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek odwiedził dziś Leszno. W spotkaniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Wiceminister pochwalił zaangażowanie samorządu za dobre działania związane z gospodarowaniem odpadami.

Goszcząc w regionie, wiceminister odwiedził Strefę Inwestycyjną I.D.E.A., w tym miejsce budowy kolektora wód deszczowych i drogi S5 oraz działkę, na której w ubiegłym roku odkryto nielegalne, olbrzymie składowisko odpadów. - Niestety ten problem nie dotyczy tylko Leszna - mówił minister Mazurek. - W całej Polsce borykamy się z tym zjawiskiem.

Sławomir Mazurek odwiedził też Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Stację Uzdatniania Wody w Zaborowie, gdzie rozmawiano między innymi na temat projektu zagospodarowania osadów ściekowych.

Podczas konferencji prasowej wiceminister Sławomir Mazurek wyróżnił Leszno i jego mieszkańców za selektywną zbiórkę odpadów. - W ubiegłym roku Leszno osiągnęło poziom 34,7% selektywnej zbiórki odpadów. To zdecydowanie powyżej średniej krajowej, która wynosi 26% - wyjaśniał. Ponadto wiceminister ogłosił, że Komisja Europejska potwierdziła, że Polska wypełniła warunki wstępne w obszarze gospodarki odpadami i tym samym będzie mogła wykorzystać 1,3 mld euro między innymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w gospodarkę odpadami.

Podczas konferencji prasowej wicewojewoda Marlena Maląg poinformowała, że Leszno zostało wybrane na miejsce wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego. Odbędzie się ona w I Liceum Ogólnokształcącym z uwagi na to, że jest to jedyna szkoła w Wielkopolsce, gdzie otwarto klasę o profilu klasycznym, czyli z nauką greki i łaciny.

Wicewojewoda na spotkaniu z wiceministrem środowiska. Wicewojewoda i wiceprezydent Miasta Leszna.Z wizytą w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.Budowa drogi S5.Budowa kolektora wód deszczowych. Spotkanie w Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo.Wicewojewoda zwiedza Stację Uzdatniania Wody Zaborowo.Konferencja prasowa wiceministra środowiska.

Foto: Urząd Miasta Leszna

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 03.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.08.2017 - 11:40