Trwa nabór wniosków w programach „Maluch +” i „Senior +”

W zbliżającym się 2019 roku rząd będzie kontynuował realizację programów społecznych „Maluch +” i „Senior +”. Podmiotom uprawnionym do udziału w programach pozostało niewiele czasu na złożenie wniosków. O obowiązujących terminach, założeniach programów oraz warunkach uzyskania dofinansowania mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Łukasz Krysztofiak.

Wielkopolska pamięta o seniorach

- Zależy nam na tym, aby wpłynęło jak najwięcej wniosków w obu programach. Chcemy dotrzeć nie tylko do dużych miast, ale także do mniejszych miejscowości w których należy wesprzeć seniorów - mówiła wicewojewoda Marlena Maląg.

Na terenie Wielkopolski w 2018 roku dzięki wsparciu z programu „Senior +” powstało 1109 miejsc w placówkach opiekujących się osobami starszymi. Od początku funkcjonowania programu, na jego realizację w województwie wielkopolskim przekazano łączną kwotę 8 832 375 złotych.

Wnioski o rządowe dofinansowanie mogą składać samorządy. Program podzielony został na dwa moduły. Pierwszy z nich zakłada jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie dziennego domu seniora lub klubu seniora. Drugi moduł pozwala uzyskać dotację dla placówek już funkcjonujących.

Samorządy na złożenie ofert w programie mają czas do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16:00. Składanie ofert odbywa się w generatorze dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

Nowe, korzystniejsze zasady wsparcia w programie Maluch +

W najbliższym roku rząd będzie kontynuować realizację programu „Maluch +”. Łączna pula wsparcia dla wszystkich województw wyniesie 450 milionów złotych. Program zakłada dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i utrzymanie istniejących. - Dzięki programowi „Maluch +” rodzice podejmują decyzję czy po urlopie rodzicielskim mama wraca do pracy i korzysta z opieki żłobkowej - mówiła wicewojewoda Marlena Maląg.

Aplikację o uzyskanie dotacji składać mogą samorządy, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące niepubliczne placówki. Zasady udzielania wsparcia w 2019 roku staną się bardziej korzystne dla samorządów, na terenie których nie znajdują się kluby dziecięce i żłobki - dofinansowanie dla nich wzrośnie z 20 do 30 tysięcy złotych.

Podmioty uprawnione wnioski o udzielenie dotacji mogą składać do 28 grudnia. Aplikacje można składać w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wielkopolski Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię, dzięki której samorządy i inne organizacje zainteresowane udziałem w programie mogą uzyskać niezbędne informacje. Infolinia działa pod numerem telefonu 663 300 687, w godzinach od 10:00 do 12:00.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 05.12.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.12.2018 - 15:25