Spotkanie z kombatantami

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu inaugurującym prace Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. Opieka nad radami kombatanckimi przeszła do zadań wojewodów. W ramach współpracy ze środowiskami kombatanckimi, urzędy wojewódzkie prowadzić będą działania integracyjne, pomocnicze i koordynacyjne.

Powołanie z rąk wicewojewody odebrała Teresa Masłowska, która pełnić będzie stanowisko pełnomocnika wojewody do spraw kombatantów. Do tej pory wykonywała podobne zadania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Podczas spotkania kombatantów z wicewojewodą, pełnomocnikiem oraz dyrektorami Gabinetu Wojewody i Wydziału Polityki Społecznej przedstawiciele związków kombatanckich rozmawiali o zmianach w ustawie, określającej prace Wojewódzkiej Rady Kombatantów, a także omawiali zasady współpracy.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 11.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.09.2017 - 13:25