Spotkanie w sprawie nielegalnych odpadów

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zwołał specjalne spotkanie w sprawie nielegalnych składowisk odpadów na wyrobiskach pożwirowych w miejscowościach Przyjma i Depaula.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz samorządowych (między innymi wójt Krzymowa, burmistrz Goliny i wicestarosta koniński) oraz instytucji - Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Okręgowego Urzędu Górniczego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, policji i straży.

Podczas spotkania wojewoda Zbigniew Hoffmann zapoznał się z bieżącymi informacjami na temat sprawy nielegalnych składowisk zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Wspólną konkluzją spotkania było zadeklarowanie wsparcia, zarówno ze strony wojewody, jak i obecnych instytucji, względem samorządów, na terenie których składowane są nielegalne odpady.

- Jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Usunięcie odpadów to proces niełatwy i wymagający ścisłej współpracy i koordynacji wszystkich podmiotów. Z mojej strony mogę zadeklarować wsparcie w zakresie przysługujących wojewodzie kompetencji - mówi Zbigniew Hoffmann. Wojewoda wielkopolski podkreśla również, że podjęcie pilnych działań, szczególnie ze strony samorządów, jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo ich mieszkańców.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 14.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 14.06.2017 - 15:05