Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, który obradował w Szamotułach. Wicewojewoda przedstawiła priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Tematem wiodącym posiedzenia konwentu była planowana reforma służby zdrowia. Podczas spotkania omawiano między innymi nową ustawę o sieci szpitali. W sieci będą mogły znaleźć się placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których funkcjonuje izba przyjęć, albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne).

Zgodnie z zapowiedziami Agnieszki Pachciarz, dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, wszystkie szpitale powiatowe z Wielkopolski wejdą do sieci.

Wicewojewoda podczas posiedzenia konwentu.Wicewojewoda podczas posiedzenia konwentu.

Foto: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 19.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 20.04.2017 - 11:00