Ponad 5 mld zł na program Rodzina 500 plus

Od początku funkcjonowania rządowego programu Rodzina 500 plus do wielkopolskich rodzin trafiło już ponad 5 mld zł. Dziś o dotychczasowych efektach funkcjonowania programu mówili podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz profesor Michał Michalski z Rady Rodziny.

Świadczeniem objętych zostało 370 tys. dzieci. Program w znaczącym stopniu zniwelował ubóstwo i poprawił jakość życia wielkopolskich rodzin. - Rolą administracji rządowej jest umacnianie siły polskiej rodziny - mówiła wicewojewoda Maląg. - Pieniądze przeznaczone na program Rodzina 500 plus są to najlepiej wydane pieniądze w ostatnich latach. Widać nie tylko ekonomiczny, ale wielowymiarowy efekt poprawy życia rodzin. Udało się ograniczyć ubóstwo dzieci. Wielkopolska, jeśli chodzi o efekty programu, należy do czołówki. - Jesteśmy liderem jeżeli chodzi o myślenie o rodzinie - podkreślał z kolei profesor Michał Michalski z Rady Rodziny działającej przy wojewodzie wielkopolskim.

Program Rodzina 500 plus wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Od tego czasu wypłacona wielkopolskim rodzinom kwota świadczeń wyniosła łącznie ponad 5 mld zł. Składa się na nią 1,7 mld zł w 2016 roku, 2,3 mld zł w 2017 roku i już ponad 1 mld w 2018 roku. Średnio w Wielkopolsce wsparciem objęte jest 370 tys. dzieci. Dzięki rządowemu programowi Rodzina 500 plus udało się zmniejszyć poziom skrajnego ubóstwa wśród dzieci o ponad 90 proc. W rezultacie ryzyko ubóstwa spadło najmocniej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. W naszym województwie wzrósł również przeciętny dochód w przeliczeniu na jedną osobę.

Na podstawie danych z GUS-u w Wielkopolsce wzrosła liczba urodzeń na przestrzeni lat 2015 i 2017, porównując okresy sprzed i w trakcie realizowania programu Rodzina 500 plus. W 2015 roku w województwie wielkopolskim rodziło się 36,7 tys. dzieci, natomiast w 2017 roku liczba ta wzrosła do 42,4 tys. W I połowie 2017 roku najwyższy poziom współczynnika urodzeń notowano w województwie pomorskim, a następnie w wielkopolskim, mazowieckim oraz małopolskim. W tym okresie zmniejszyła się także stopa bezrobocia z 6,7 proc. w 2015 doku do 2,7 proc. w 2017 roku. Wzrasta również liczba kobiet aktywnych zawodowo z 610 tys. (2015 rok) do 719 tys. (2017 rok).

Wojewoda zaprasza samorządy do kolejnej edycji konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Jego celem jest promowanie działań prorodzinnych w ramach inicjatyw podejmowanych przez gminy, promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych, jako podmiotów realizujących działania o charakterze prorodzinnym i potwierdzenie certyfikatem liderów wśród wielkopolskich gmin przyjaznych rodzinie.

Zgłoszenia danej gminy do konkursu może dokonać gmina (będąca wnioskodawcą, jak również inna gmina), organizacje pozarządowe, a także członkowie Rady Rodziny przy wojewodzie wielkopolskim. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 30 października 2018 roku.

Jak tłumaczyła wicewojewoda Marlena Maląg, samorządy mogą zgłaszać się samodzielnie, ale rekomendację może złożyć także Rada Rodziny, organizacje działające na rzecz rodzin lub sami mieszkańcy. Wojewoda wielkopolski ogłosił także konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską <<Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość>>. Konkursem adresowanym do szerokiej rzeszy szkół na terenie województwa jest konkurs na projekt edukacyjny w zakresie promocji wartości rodziny.

Na zakończenie konferencji wicewojewoda przypomniała, że już od 1 lipca br. można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej. Od 1 sierpnia wnioski można składać także w wersji papierowej. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia - zapewniała wicewojewoda.

Wystąpienie wicewojewody na konferencji prasowej.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 15.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 15.05.2018 - 14:40