Polski Sejm Dzielnicowy

100. rocznicę obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego uczczono dziś w Poznaniu. W ramach uroczystości, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową na ścianie Kina Apollo, gdzie przed stu laty delegaci wytyczyli drogę działania ruchu polskiego na najbliższą przyszłość. Po uroczystej mszy świętej w poznańskiej Farze wraz z mieszkańcami miasta przeszedł w "Pochodzie Polskim", a następnie złożył kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Uroczyste obchody zwieńczył Wieczór Sejmowy w Teatrze Muzycznym.

- Ta niesamowita mobilizacja obywatelska, to że tylu Wielkopolan, Polaków wówczas zabrało się za organizację Sejmu, spowodowało wybuch patriotyzmu polskiego. Była to ostatnia prosta przed zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim - mówił wojewoda do uczestników uroczystości. Przypomniał również, że fenomenem Sejmu Dzielnicowego był fakt przyznania kobietom, po raz pierwszy w dziejach polskiego parlamentaryzmu, biernego i czynnego prawa wyborczego.

Wcześniej, wraz z poznaniakami oraz harcerzami niosącymi 20-metrową flagę, przeszedł sprzed Fary Poznańskiej ulicami: Świętosławska, Rynek, Wrocławska, Podgórna, św. Marcin pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie oddano hołd uczestnikom wydarzeń sprzed stu lat. Trasa pochodu nawiązywała do przemarszu, w jakim 3 grudnia 1918 roku ulicami Poznania przeszli delegaci na Sejm.

Polski Sejm Dzielnicowy obradował w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. Delegaci wystąpili z żądaniem utworzenia wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski z dostępem do morza. Sejm Dzielnicowy nie proklamował oderwania ziem zaboru pruskiego lub ich części od Niemiec, lecz wzywał państwa koalicji do podjęcia decyzji w tej sprawie w traktacie pokojowym.

Patronat honorowy nad uroczystościami 100. rocznicy obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 02.12.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.12.2018 - 10:58