Obchody 100. rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego 1918 r.

3 grudnia 1918 roku rozpoczął się w Poznaniu Polski Sejm Dzielnicowy. W stulecie tego istotnego dla polskiej niepodległości wydarzenia ulicami stolicy Wielkopolski przejdzie „Pochód Polski”. Samorządowcy, społecznicy i rekonstruktorzy przejdą śladami delegatów na Sejm Dzielnicowy, którzy sto lat wcześniej manifestowali w ten sposób swoją polskość. Obchody zostały objęte honorowym patronatem marszałka Sejmu RP.

W konferencji prasowej poświęconej planowanym obchodom 100. rocznicy obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego wzięli udział reprezentanci organizatorów i współorganizatorów uroczystości: Przemysław Terlecki - pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Dariusz Grzybek - prezes Fundacji Zakłady Kórnickie, prof. Przemysław Matusik - sekretarz Generalny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Stanisław Słopień - prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Jak podkreślali uczestnicy konferencji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, nadrzędnymi celami planowanych obchodów jest przypomnienie na forum ogólnopolskim tego, jak znaczący dla historii kraju był Polski Sejm Dzielnicowy w 1918 roku. Długofalowe działania mają też zaktywizować społeczności lokalne oraz propagować idee demokracji i parlamentaryzmu, do jakich odwoływali się inicjatorzy i uczestnicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego. „Pochód Polski” zostanie zwołany podczas oficjalnej inscenizacji 14 listopada. Trzy tygodnie później reprezentacje powiatów, przedstawiciele administracji oraz mieszkańcy Poznania upamiętnią marszem ponad tysiąc delegatów, którzy między 3 a 5 grudnia 1918 roku debatowali w budynku obecnego Kina Apollo o przyszłym państwie polskim.

Na główne obchody setnej rocznicy obrad złożą się obok „Pochodu Polskiego” między innymi premiera filmu dokumentalnego o Polskim Sejmie Dzielnicowym, „Wieczór Sejmowy” w Teatrze Muzycznym, obejmujący inscenizację posiedzenia opartą na oryginalnych tekstach wystąpień, uchwał i telegramów, a także wystawy.

Jednym z pomysłów na dotarcie do samorządów z ideą obchodów jest na przykład organizowanie imprez towarzyszących powrotowi delegatów z uroczystości rocznicowych czy okolicznościowych sesji rad powiatu.

Uczestnicy konferencji prasowej - widok zza kamery.Uczestnicy konferencji prasowej.Uczestnicy konferencji prasowej.Uczestnicy konferencji prasowej.

Partnerami planowanych uroczystości są też: Konwent Starostów Wielkopolskich, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Teatr Muzyczny, poznański oddział Telewizji Polskiej i Unia Wielkopolan.

Podczas konferencji pełnomocnik wojewody wielkopolskiego zaprezentował też wyprodukowany dzięki współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu film edukacyjny „Powstanie Wielkopolskie. Zwycięstwo”.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 18.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.05.2018 - 14:48