Narada wojewodów w MSWiA

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu pod przewodnictwem wiceministra Pawła Szefernakera uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas spotkania omówione zostały tematy związane między innymi z polityką zatrudniania cudzoziemców oraz wykonywaniem zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

Rozmawiano także na temat realizacji programu „Niepodległa”.

Narada w MSWIA.Narada w MSWiA.Narada w MSWiA.

Foto: MSWiA

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 08.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 09.03.2018 - 09:05