Lekcja historii z wojewodą

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zainaugurował cykl lekcji historii dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Dzisiejsze spotkanie z udziałem uczniów szkół średnich z Poznania, Rawicza, Kórnika i Gniezna poświęcone było hrabiemu Władysławowi Zamoyskiemu. - Zależy nam na spotkaniach z młodzieżą i przekazywaniu wiedzy w sposób odbiegający od schematu szkolnego, poza budynkami szkolnymi w miejscach historycznych - mówił wojewoda wielkopolski otwierając spotkanie.

Przygotowane wspólnie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu zajęcia będą odbywać się w różnych miejscach - pałacach, muzeach i plenerach. Lekcje w szczególny sposób dotyczyć będą historii Wielkopolski, Powstania Wielkopolskiego i historii najnowszej. Do organizowania zajęć zaproszeni zostaną nauczyciele akademiccy, muzealnicy, historycy, nauczyciele i edukatorzy z wielu wielkopolskich instytucji, między innymi Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Narodowego, PAN Biblioteki Kórnickiej czy Muzeum Niepodległości.

Dzisiaj w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu o wybitnym Wielkopolaninie, ostatnim właścicielu Kórnika i Zakopanego, który w 1924 roku cały swój majątek przekazał narodowi tworząc Fundację Zakłady Kórnickie opowiedzieli pracownicy naukowo-dydaktyczni Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej.

Sylwetkę Władysława Zamoyskiego przybliżył też uczniom film pt. „Hrabia Władysław Zamoyski - Pan z Wielkopolski Władca Tatr”, który licea otrzymały przed zajęciami. Podczas spotkania w Pałacu Działyńskich uczniowie wysłuchali prelekcji, obejrzeli film o podróżach Zamoyskiego i wystawę ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Wojewodzie, podczas lekcji z młodzieżą, towarzyszyli: wielkopolski kurator i wicekurator oświaty, dyrektor Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, prezes Fundacji Zakłady Kórnickie oraz dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 13.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 13.06.2017 - 15:15