Konferencja w sprawie suszy rolniczej

Z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa odbyła się dziś konferencja prasowa dotycząca pomocy poszkodowanym rolnikom w wyniku suszy oraz działań podjętych przez wojewodę.

Do działań, które podjął wojewoda należy między innymi powołanie komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. Komisje pracują na terenie wszystkich gmin województwa. Wystosowane zostały także apele wojewody do samorządów oraz do Wielkopolskiej Izby Rolniczej o podjęcie działań związanych z szacowaniem szkód w rolnictwie.

 - Jesteśmy jedynym województwem w skali kraju, gdzie takowe komisje do spraw szacowania są powoływane na stałe i działają w zespołach w poszczególnych gminach. Nie mamy opóźnień w działaniu komisji. Obecnie w Wielkopolsce 36 tysięcy gospodarstw rolnych dotkniętych jest suszą. Jest to około 621 tysięcy hektarów upraw. Szacunkowa wartość strat to ponad 322 mln złotych - podkreśliła wicewojewoda.

 Wicewojewoda poinformowała także o rządowym wsparciu dla rolników. Rada Ministrów podjęła uchwałę o ustanowieniu programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, które w bieżącym roku ucierpiały z powodu suszy lub powodzi. Na realizację programu przeznaczono z budżetu państwa kwotę 799,5 mln zł, w tym 697 mln zł na dotacje do 1 hektara zniszczonych upraw rolnych.

- Apelujemy do samorządowców o przyśpieszenie prac zespołów komisji, celem umożliwienia poszkodowanym rolnikom ubiegania się o przewidziane formy pomocy - dodała wicewojewoda.

Wicewojewoda podczas konferencji udziela informacji dziennikarzom.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 02.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 02.08.2018 - 14:45