Konferencja „Aktualne problemy w hodowli bydła”

Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z inicjatywy wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii, stało się miejscem dyskusji na temat chorób i problemów zdrowotnych bydła. W konferencji udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Prelegentami wydarzenia byli naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Głos zabrał również zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski, który omówił kwestie wprowadzenia programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Foto: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 16.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.05.2018 - 08:00