Integracja dzieci cudzoziemskich w wielkopolskich szkołach

„Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole” - pod takim hasłem odbyła się IV Wojewódzka Konferencja zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wielkopolskie Kuratorium Oświaty. Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie nauki języka polskiego oraz zwrócili uwagę na zagadnienia dotyczące integracji dzieci obcokrajowców w szkole.

Przynależność do Unii Europejskiej oraz obowiązek przestrzegania różnego rodzaju umów międzynarodowych zobowiązuje do przyjmowania czasowo przebywających na terytorium kraju dzieci z rodzinami w polskich szkołach. Stąd tak ważna jest fachowa pomoc w nauce języka polskiego oraz edukacja międzykulturowa opierająca się na wypracowaniu przychylności młodzieży wobec zagranicznych kolegów - sygnalizowali eksperci uczestniczący w konferencji. Oprócz najnowszych aspektów prawnych oraz społecznych, zwrócono także uwagę na działania, które spełniają funkcję integracyjną.

Podczas konferencji poruszone zostały również kwestie związane z edukacją dzieci romskich w polskiej szkole, które przedstawiła Maria Krupecka, pełnomocnik wojewody wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Na zakończenie uczestnicy zapoznali się z przykładami dobrych praktyk realizowanych w Szkole Podstawowej numer 1 w Kępnie.

Autor: Aurelia Pawlak
Data utworzenia: 03.12.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.12.2018 - 13:40