Wydarzenia bieżące

Na leszczyńskim rynku, w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Zdzikota, wicewojewody Marleny Maląg oraz zaproszonych gości, ponad 80 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło uroczystą przysięgę wojskową na wierność ojczyźnie. Była to pierwsza przysięga 12. Wielkopolskiej Brygady OT.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła wizytę w gminach Perzów i Pleszew. Samorządy podpisały umowy na dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji drogowych.

Moment podpisania umowy.

W siedzibie starostwa powiatowego w Kole, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wraz ze starostą kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem podpisali umowę na dofinansowanie zakupu windy do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kole. W uroczystości udział wzięli również posłowie na Sejm - Witold Czarnecki, Ryszard Bartosik i Leszek Galemba.

Dzięki rządowemu wsparciu drogi powiatowe oraz gminne wschodniej Wielkopolski doczekają się modernizacji. Uroczystość podpisania umów o udzielenie dotacji z budżetu państwa z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg oraz siedmiu samorządów odbyła się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

Wicewojewoda podczas wideokonferencji z samorządami w sprawie suszy.

Podczas poświęconej suszy wideokonferencji z udziałem przedstawicieli samorządów wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg zwróciła się z apelem o intensyfikację prac komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji zajmujących się rolnictwem.

Strony