Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął dziś udział w spotkaniu premier Beaty Szydło z ministrami oraz wojewodami zaangażowanymi w przeciwdziałanie skutkom nawalnic, które objęły swym zasięgiem między innymi województwo wielkopolskie.

Omówieniu zmian i harmonogramu naboru wniosków na 2018 rok do "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" poświęcone było dzisiejsze spotkanie z samorządowcami pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg.

- Dzięki realizacji zadań programu wiele rodzin otrzyma ogromne wsparcie, które jest elementem szerszego programu wspierania polskiej rodziny - mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podczas dzisiejszej konferencji prasowej, poświęconej Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020. O założeniach programu i formach współpracy opowiadali też: dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy Poznań Bogdan Fleming, dyrektor Biura Wspierania Konsumpcji ARR Wojciech Boguta oraz dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej ks. Marcin Janecki.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z wicewojewodą Marleną Maląg oraz komendantem wojewódzkim PSP bryg. Andrzejem Bartkowiakiem uczestniczył dziś w wideokonferencji ze starostami, prezydentami, burmistrzami, wójtami oraz komendantami powiatowymi straży pożarnej. Tematem rozmów było przedstawienie aktualnej sytuacji związanej ze zniszczeniami po wystąpieniu burz oraz udzielaniem pomocy mieszkańcom, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak odwiedził Gniezno. Wspólnie z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem spotkał się z mieszkańcami, których domy ucierpiały podczas nawałnicy. Jedną z nich była rodzina z ulicy Żabiej, której wichura zerwała dach. Minister przypomniał, że do samorządów trafiła już pomoc finansowa, będąca pierwszym, bezpośrednim wsparciem - w wysokości 6 tys. zł. W samej Wielkopolsce do gmin na pomoc poszkodowanym trafiło już 12 mln zł.

Strony

Subskrybuj Wydarzenia bieżące