Gabinety pielęgniarek wracają do wielkopolskich szkół

Pierwsze samorządy województwa wielkopolskiego podpisują umowy na dofinansowanie wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła wizytę w powiecie pleszewskim, gdzie dotację otrzyma łącznie piętnaście szkół. Dla jednostek oświaty oznacza to powrót pielęgniarek i higienistek.

Do podpisania pierwszych umów doszło w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Oprócz pleszewskiego starostwa, który złożył wniosek na dofinansowanie gabinetów w pięciu szkołach, umowy podpisali także Urząd Miasta i Gminy Pleszew (5 szkół), Urząd Gminy Gizałki (4 szkoły) oraz Urząd Miejski Gminy Dobrzyca (1 szkoła). Łączne wsparcie dla wszystkich podmiotów w powiecie wynosić będzie 101 576,00 złotych. W najbliższym czasie umowy będą podpisywane z kolejnymi samorządami. - Kwota dofinansowania dla wielkopolskich samorządów wyniesie ogółem 4 708 551,59 złotych z przeznaczeniem na doposażenie 992 gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych - podkreśla wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Jednostki samorządu terytorialnego, aby otrzymać dotację musiały na przełomie września i października składać wnioski do wojewody wielkopolskiego. Finansowanie odbywa się w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Resort zdrowia na dotacje dla samorządów planuje przeznaczyć łącznie 134 miliony złotych. Gabinety mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Wicewojewoda, Dyrektor Wydziału Zdrowia oraz Starosta Pleszewski. Moment wręczenia i podpisania umowy. Moment wręczenia i podpisania umowy. Moment wręczenia i podpisania umowy.

Foto: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 09.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.11.2017 - 08:55