Wydarzenia bieżące

W Poznaniu odbyły się centralne obchody jubileuszu 1050. rocznicy przybycia pierwszego biskupa na ziemiach polskich, Jordana. W uroczystościach uczestniczyli Legat Papieski, kard. Dominik Duka - prymas Czech i arcybiskup Pragi, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz kilkudziesięciu arcybiskupów i biskupów polskich.  W uroczystościach rocznicowych  wziął udział także wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posłowie oraz władze samorządowe województwa i miasta Poznania.

Widok ogólny na salę wideokonferencji

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w wideokonferencji z samorządowcami, której tematem była sytuacja w regionach po przejściu burzy. W rozmowach uczestniczył również poseł Witold Czarnecki. Podczas posiedzenia przedstawiciele powiatów konińskiego, międzychodzkiego, ostrowskiego i złotowskiego przekazywali informacje dotyczące przeprowadzonych interwencji.

List wojewody wielkopolskiego

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów i rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Wojewoda podpisuje dokumenty w sprawie budowy nowego peronu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję w sprawie budowy nowego peronu 3a wraz z rozbudową przejścia podziemnego na terenie stacji kolejowej Poznań Główny. Jak zapowiada, to realizacja kolejnego postulatu wypracowanego przez zespół ds. poznańskiego węzła kolejowego.

Na zdjęciu wicewojewoda z dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w wideokonferencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wojewodami. Tematem rozmów było omówienie sytuacji w rolnictwie w związku z występującą suszą.

Strony