ASF - ćwiczenia powiatowych lekarzy weterynarii

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie przygotowania sił i środków województwa do działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia Afrykańskiego Pomoru Świń.

Podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu przeprowadzono ćwiczenia z udziałem powiatowych lekarzy weterynarii oraz służb i straży. Omówiono procedury w zakresie zwalczania i likwidacji zagrożeń epizootycznych na terenie wybranych powiatów. Wojewódzki Lekarz Weterynarii przedstawił także aktualną sytuację epizootyczną województwa.

Głos zabiera wicewojewoda. Głos zabiera wojewódzki lekarz weterynarii.Na zdjęciu uczestnicy spotkania.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 06.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 06.12.2017 - 13:20